161102 Weibo Update

161102 weibo 1
Искренно благодаря на семейството ми за любовта към MLSHR. Ще участвам в друг проект, който да докосне сърцата ви още повече, за да бъдете щастливи. 。[心][心][心] http://t.cn/RVduwiW ..
真心感谢家族各位对步步惊心:丽的爱情,我将会参加能够提供更大感动的作品,来让各位感觉到幸福。[心][心][心] http://t.cn/RVduwiW .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s