“THANK YOU VERY MUCH”

“THANK YOU VERY MUCH” е с мотив шоколад и розово и съдържа нереализирани досега снимки на И Джун Ги.
Надяваме се да имате сладка и щастлива 2017 година с календара на И Джун Ги.
Можете да поръчате продукта в сайта http://www.10×10.co.kr от 14 декември на обяд.
Тъй като се прави предварителна поръчка, продуктът ще приостигне след датата на реализация.

5l8orvr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s