180320 Twitter Update

180320 twitter 1
Най-накрая!! Дойдох в залата, която исках да посетя по време на снимките. Дойдох при учителя ми @lee_gyeongsup за да разгрея след нищожна контузия. Сега се чувствам много по-подвижен ~^^ Съжалявам, че не в поздравявам често.  Ще минавам оттук по-често ~!! Мина много време, семейство мое, съжалявам за това. Ще идвам по-често~! СУПЕР благодарности 😘😍 Много ми липсвате😂😙😉
촬영하느라 오고싶던 체육관에 휴일에 드디어!! 사범님 @lee_gyeongsup 과 가벼운 부상후 몸풀기하러 체육관에 왔네요 ~ 한결 가벼워 진것같아요 ~^^ 여러분 자주 인사 못드려서 미안해요 자주 소식 전할게요~!! It’S been a long time my family I’m so sorry about that I will be coming here often~! SUPER Thanks😘😍 n miss you so much 😂😙

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s