180426 Namooactors Instagram Update

Времето, което прекарахме тук, в международния форум на Токио, бе изпълнено с щастие, благодарение на любовта и подкрепата, които получихме.

namooactors_Bi_CXKJSgf_ZE_4
namooactors_Bi_CXKJSgf_ZE_3
namooactors_Bi_CXKJSgf_ZE_2
namooactors_Bi_CXKJSgf_ZE_1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s