Снимки от “Deucer”


 photo IMG_0001_zps8f203692.jpg
 photo IMG_0009_zpscf36ae8d.jpg photo IMG_0017_zpsaf3da412.jpg photo IMG_0004_zpsb4f37c3f.jpg
 photo IMG_0014_zpsfc97a593.jpg
 photo IMG_0019_zps352b4c29.jpg
 photo IMG_0005_zpsec0eb8e4.jpg
 photo IMG_0010_zps354fcfd6.jpg
 photo IMG_0015_zps47765609.jpg
 photo IMG_0020_zps22097532.jpg
 photo IMG_0002_zps5eca2937.jpg
 photo IMG_0006_zps066ec584.jpg
 photo IMG_0011_zps22014331.jpg
 photo IMG_0016_zpsc1bb2b62.jpg
 photo IMG_0021_zps5396ddbd.jpg
 photo IMG_0003_zps90133eaa.jpg
 photo IMG_0007_zps65e9e147.jpg
 photo IMG_0012_zpse1fe4875.jpg
 photo IMG_0022_zpsb812fdf7.jpg
 photo IMG_0008_zps9a184f37.jpg
 photo IMG_0013_zps6340a8c1.jpg
 photo IMG_0018_zpsd60e0f3d.jpg
 photo IMG_0023_zpsd1eb1d81.jpg
cr: as tagged

Advertisements

121231 И Джун Ги на репетиция в Китай


121231 И Джун Ги на Dragon TV New Year


121229 JG time with you… at home


DOWNLOAD MORE

121227 И Джун Ги в списание Star1 (FtoF)