170818 Twitter Update


170818 twitter 1
🎞🎞Неизлъчено от Хьон Джун🎞🎞 🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️ ДУ ~♡♡♡ #престъпнинамерения #престъпнинамерения #Ким Хьон Джун
🎞🎞Behind HJ🎞🎞 🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️ GM ~♡♡♡ #criminalminds #크리미널마인드 #김현준

170817 Twitter Update


170817 twitter 1
🕵️‍♀️ #Престъпни намерения #Ден за ПН #рестъпни намерени
🕵️‍♀️ #크리미널마인드 #크마데이 #criminalminds

170816 Twitter Update


170816 twitter 1
Между #изчакването и #снимките #днес е? #Днес е ден за CM. Приятен ден ~♡ Днес ще има епизод от CM ( #criminalminds korea )~! Приятен ден ~
#대기중 과 #촬영 사이 #오늘은? #크마데이 좋은하루 되세요 ~♡ Today is CM ( #criminalminds korea ) day ~! Have a great day ~😚😗😍

170816 twitter 2
JG film in CM day 😁😁😁😜🍺🍻🍻🍺
Видео от Джун Ги в деня на CM 😁😁😁😜🍺🍻🍻🍺

170808 Twitter Update


170809 twitter 1
Лека нощ ~♡♡ от JGTV (Мина много време)
Good night ~♡♡ from JGTV (오랜만이군)

170809 twitter 2
Кенче бира в деня на “Criminal Minds”🤹‍♂️🍺🍻
크마데이 크맥하기 🤹‍♂️🍺🍻

170803 Twitter Update


170803 twitter 1
Ще се видим довечера~😁😚 🔫🔫🔫 #criminalminds #Tvn #драма
See ya Tonight~😁😚 🔫🔫🔫 #criminalminds #Tvn #Drama